Garrguze

Book : Garrguze

Author : Parvez Shaikh

Total Hits : 10887

  • Book : Garrguze
  • Author : Parvez Shaikh
  • Publish Date : May 2013
  • Category : Pashto Novels and Short Stories
  • SEO TAGS: ګړګوزې ناول ، پريز شيخ ، د پښتو ناول ، Pashto Novel, Garrguzai, Parves Shaikh, Pashto PDF

Random Books

Book : Da Badeh Fun

Author : Ibrahim Hamkar

Total Hits : 4161

Read More

Book : Raibaar

Author : Fazal Rabi Sirtaiz

Total Hits : 2983

Read More

Book : Kodare

Author : Iqbal Shakir

Total Hits : 3579

Read More

Book : Zalk

Author : Shakir Orakzay

Total Hits : 4755

Read More

Book : Da Atro Naqashi

Author : Pakeza Arzo

Total Hits : 1353

Read More

Book : Barkha

Author : Khad Shamozai

Total Hits : 0

Read More