Zhuwand Da Yadono

Book : Zhuwand Da Yadono

Author : Abid Tair

Total Hits : 997

  • Book : Zhuwand Da Yadono
  • Author : Abid Tair
  • Publish Date : Oct 2015
  • Category : Pashto Prose books
  • SEO TAGS: ژوند د يادونو لاندې ، محمد طاهر عابد طائر ، Zhuwand Da Yadono Landi, Mohammed Tahir Abid Tair Pashto Book

Random Books

Book : Haza Ma Kanaztum

Author : Mushtaq Majrooh

Total Hits : 1460

Read More

Book : Da Rangono

Author : Shereenyar Yousafzai

Total Hits : 1927

Read More

Book : Khabare La Khabaro

Author : Elam Gul Sahar

Total Hits : 1878

Read More

Book : Dob Pa Sro Weno

Author : Zerab Gull Gull

Total Hits : 1248

Read More

Book : Sta Da Dar Malang

Author : Tayyab Khan

Total Hits : 1398

Read More

Book : Kali Tha Ba Kala

Author : Ata M Wardag

Total Hits : 1389

Read More